Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Class
Teacher
Classroom
Základní škola Chomutov, Hornická 4387 7.A
0
7:00 - 7:45
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
12:00 - 12:45
6
12:55 - 13:40
7
13:50 - 14:35
8
14:45 - 15:30
9
15:35 - 16:20
10
16:25 - 17:10
Mon
č108
M
Ku,Ří
č.89
Čj
Bro
1.sk
č.88
Aj
Mi
3.sk
č.72
Aj
Ba
2.sk
č108
Aj
Ši
4.sk
č.69
Aj
Du
Chl
Těl
Tv
Hla
Dív
Tv
Tv
Jip
č121
VkZ
Kos
č106
Z
Tr
Tue
č.89
Čj
Bro,Šebe
Chl
Kuch
L: Pč
Ei
Dív
Díl1
L: Pč
Hla
Chl
Díl1
S: Pč
Hla
Dív
Kuch
S: Pč
Ei
č108
M
Ku
č106
Ku
1.sk
č.88
Aj
Mi
3.sk
č.72
Aj
Ba
2.sk
č108
Aj
Ši
4.sk
č.69
Aj
Du
HDS1
Hv
Hds
Tr
INF
A-If
Inf
Hla
KTV7
Těl
KTv
Dude
PSA7
Tv
PSA
Kos
Wed
č108
M
Ří,Ku
č.88
Vv
Mi
1.sN
č.69
Nj
Du
2.sN
č108
Nj
Ši
3.sN
č.89
Nj
Bro
4.sR
č.90
Rj
Ma
Chl
Těl
Tv
Hla
Dív
Tv
Tv
Jip
č.70
D
Ma
č127
Fy
Ře
Thu
č.72
VkO
Ba
1.sN
č.69
Nj
Du
2.sN
č108
Nj
Ši
3.sN
č.89
Nj
Bro
4.sR
č.72
Rj
Ma
č108
M
Ku
č106
Ku
č.89
Čj
Bro
č.88
Vv
Mi
Fri
č127
D
Ma
č106
Z
Tr
1.sk
č.88
Aj
Mi
3.sk
č.72
Aj
Ba
2.sk
č108
Aj
Ši
4.sk
B-If
Aj
Du
Hv
Hv
Tr
č107
Fy
Ře
č.89
Čj
Bro
Powered by