Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Class
Teacher
Classroom
Základní škola Chomutov, Hornická 4387 8.A
0
7:00 - 7:45
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
12:00 - 12:45
6
12:55 - 13:40
7
13:50 - 14:35
8
14:45 - 15:30
9
15:35 - 16:20
10
16:25 - 17:10
Mon
ChPř
Ch
Si
č108
M
Ku,Br
Chl
Těl
Tv
Hej
Dív
Tv
Tv
Kos
Pč1
Díl1
L: Pč
Hla
Pč2
Kuch
L: Pč
Ei
Pč1
Kuch
S: Pč
Ei
Pč2
Díl1
S: Pč
Hla
1.sk
č.72
Aj
Ba
2.sk
B-If
Aj
Du
3.sk
A-If
Aj
Mi
4.sk
č.88
Aj
Ši
Hv
Hv
Bro
Tue
č.90
Čj
Hcm,Mate
č127
Fy
Mach
1.sN
č121
Nj
Ng
2.sN
č.69
Nj
Du
3.sN
č.88
Nj
Ši
4.sR
č.70
Rj
Ma
č.90
VkO
Hcm
č108
M
Ku
ČK
č.90
ČK
Hcm
EKO
č121
EKO
Si
HAJ
č.88
HAJ
Ši
HS
Hv
HS
Bro
PSA1
PSA
Hla
Dom1
Kuch
L: Dom
Kra
Dom1
Kuch
L: Dom
Kra
Wed
č.90
Čj
Hcm
ChPř
Ch
Si
1.sN
č121
Nj
Ng
2.sN
č.69
Nj
Du
3.sN
č.88
Nj
Ši
4.sR
č.70
Rj
Ma
ChPř
Ei
Chl
Těl
Tv
Hej
Dív
Tv
Tv
Kos
č.69
Z
Du
č.69
S: TH
Du
Thu
č108
M
Br,Ku
č127
Fy
Mach
č.90
Čj
Hcm
č121
Ei
1.sk
č.72
Aj
Ba
2.sk
č.69
Aj
Du
3.sk
č106
Aj
Mi
4.sk
č.88
Aj
Ši
č.69
D
Ma
č.70
Vv
Kra
Fri
č.69
Z
Du
ChPř
D
Ma
č108
M
Ku
1.sk
č.72
Aj
Ba
2.sk
č.69
Aj
Du
3.sk
č.89
Aj
Mi
4.sk
č.88
Aj
Ši
č.90
Čj
Hcm
INF1
B-If
Info
Kos
INF2
A-If
Info
Va
Powered by